Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Konsultacje społeczne

Zgodnie z Zarządzeniem Nr OB.0050.4.2016 Wójt Gminy Turawa, informuję, że w dniach od 15 do 28 lutego 2016 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w Gminie Turawa. Przedmiotem konsultacji jest odpowiedź na pytanie „Czy jest Pani/Pan za zmianą granic Gminy Turawa, polegającą na wyłączeniu części obszaru sołectwa Zawada z Gminy Turawa i jego włączeniu do miasta Opola ?”. Część, która ma być włączona do Opola to teren inwestycyjny Gminy Turawa, na którym znajduje się m.in Centrum Handlowe Turawa Park. Teren obejmuje obszar 98 ha za obwodnicą północną. W wyniku tego działania Gmina Turawa utraci około 1 mln 600 tys. zł podatku rocznie, czyli stracimy na tym wszyscy.

Ankiety zostaną Państwu dostarczone w miejscu zamieszkania przez upoważnione osoby. Natomiast wypełnione ankiety składać można:

  1. w miejscu zamieszkania oddając ankieterom odwiedzającym gospodarstwa domowe,
  2. w holu Urzędu Gminy w przeznaczonej na ten cel urnie,
  3. u sołtysów każdej z jednostek pomocniczych Gminy Turawa,
  4. w jednostkach oświatowych na terenie Gminy (w szkołach i przedszkolach) w przeznaczonej na ten cel urnie.

Bardzo gorąco proszę o poważne potraktowanie tych konsultacji, gdyż to opinia mieszkańców będzie brana pod uwagę przez osoby decyzyjne.


 

                                                                                                                       Wójt Gminy Turawa

                                                                                                                      /-/ Waldemar Kampa

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.