Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY TURAWA VI KADENCJI 2015 - 2017

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY TURAWA VI KADENCJI 2015 - 2017
Radni:
Adrian Brandt, Michał Budnik, Agata Florczyk, Tomasz Konieczny, Denis Miron, Marcin Wręczycki, Wioletta Dorn, Żaneta Nowak, Martina Nowak

Skład prezydium Młodzieżowej Rady Gminy:
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy – Michał Budnik
Wice przewodniczący – Adrian Brandt, Wioletta Dorn
Skarbnik – Tomasz Konieczny
Sekretarz – Agata Florczyk
Koordynator komisji tematycznych – Żaneta Nowak, Delegat – Denis Miron,  Zastępca delegata – Michał Budnik, Zastępca sekretarza – Adrian Brandt, Przewodnicząca komisji rewizyjnej - Martina Nowak.

 
Komisje tematyczne i ich skład:
Komisja ds. sportu
Marcin Wręczycki, Michał Budnik, Denis Miron, Tomasz Konieczny, Adrian Brandt, 
Komisja kulturalno - muzyczna
Martina Nowak, Wioletta Dorn, Żaneta Nowak, Denis Miron, Michał Budnik 
Komisja informatyczna
Michał Budnik, Denis Miron, Agata Florczyk
Komisja turystyczna
Martina Nowak, Wioletta Dorn, Żaneta Nowak, 


KONTAKT 
mrg.turawa@op.pl 
Przewodniczący MRGT [Michał Budnik] – michal.budnik94@gmail.com, 668 006 745

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.