Wójt Gminy Turawa informuje o konsultacjach ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY TURAWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK.

Konsultacje odbędą się w dniach 13-20.11.2015 r. Przy konsultacjach zostaną zastosowane następujące formy:

- publikacja tekstu dokumentu na stronie www.turawa.pl w zakładce Organizacje i Stowarzyszenia

- publikacja tekstu dokumentu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Turawie

- przyjmowanie uwag i wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@turawa.pl

- przyjmowanie uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39 c, 46-045 Turawa.

Opublikował(a): 
Data publikacji:
 10-11-2015 14:31

Przewiń do góry