Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Gmina Turawa
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wg poniższej specyfikacji:

 
Wyciąg Górny - Odwodziciel – sztuk 1

Dwustanowiskowy, konstrukcja nośna urządzeń wykonana ze stalowych rur o średnicy co najmniej 140 mm i grubości 3 mm, pozostałe elementy rurowe przekrój co najmniej 33 mm i grubość 3 mm. Rury zakończone stalowymi kapslami zaślepiającymi. Platformy i pedały wykonane ze stali. Siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowanej o grubości co najmniej 2 mm. Elementy stalowe malowane proszkowo z podkładem cynkowym. Uchwyty wykonane z PVC. Zakończenia śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego.

Biegacz – sztuk 1

Jednostanowiskowy, konstrukcja nośna urządzeń wykonana ze stalowych rur o średnicy co najmniej 140 mm i grubości 3 mm, pozostałe elementy rurowe przekrój co najmniej 33 mm i grubość 3 mm Rury zakończone stalowymi kapslami zaślepiającymi. Platformy i pedały wykonane ze stali. Siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowanej o grubości  co najmniej 2 mm. Elementy stalowe malowane proszkowo z podkładem cynkowym. Uchwyty wykonane z PVC. Zakończenia śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego.

Rowerek – sztuk 1

Jednostanowiskowy, konstrukcja nośna urządzeń wykonana ze stalowych rur o średnicy co najmniej 140 mm i grubości 3 mm, pozostałe elementy rurowe przekrój co najmniej 33 mm i grubość 3 mm. Rury zakończone stalowymi kapslami zaślepiającymi. Platformy i pedały wykonane ze stali. Siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowanej o grubości co najmniej 2 mm. Elementy stalowe malowane proszkowo z podkładem cynkowym. Uchwyty wykonane z PVC. Zakończenia śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego.

Twister - Wahadło – sztuk 1

Dwustanowiskowy, konstrukcja nośna urządzeń wykonana ze stalowych rur o średnicy co najmniej 140 mm i grubości 3 mm, pozostałe elementy rurowe przekrój  co najmniej 33 mm i grubość 3 mm. Rury zakończone stalowymi kapslami zaślepiającymi. Platformy i pedały wykonane ze stali. Siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowanej o grubości co najmniej 2 mm. Elementy stalowe malowane proszkowo z podkładem cynkowym. Uchwyty wykonane z PVC. Zakończenia śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego.

 

Urządzenia będą zlokalizowane w miejscowości Węgry (Gmina Turawa).

Przewidywany termin realizacji: październik 2015
 
Urządzenia musza posiadać przewidziane prawem certyfikaty dopuszczające do użytku publicznego.
Kryteria wyboru oferty: cena
 
Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających

Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym.

Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy.
Oferty proszę przesyłać na adres poczty elektronicznej: promocja@turawa.pl lub
ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa
 
Termin składania ofert: 05-10-2015
 
Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.