Urząd Gminy w Turawie informuje iż 30 września 2015 r. upływa termin do wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 r.
 
Jest to termin ostateczny, niepodlegający przedłużeniu ani przywróceniu.
 
Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.
Niedokonanie opłaty w odpowiedniej wysokości i w określonym terminie, skutkuje wygaśnięciem zezwolenia, a przedsiębiorca może wówczas wystąpić o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 17-09-2015 11:39

Przewiń do góry