Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacja o stypendium socjalnym

Od 10 sierpnia 2015 roku w Urzędzie Gminy w Turawie pokój numer 20, I piętro oraz na stronie www.turawa.pl dostępne będą wnioski o stypendium socjalne. Następnie należy złożyć je wypełnione wraz z wszelką wymaganą dokumentacją do 15 września 2015 roku w sekretariacie bądź w pokoju numer 20.

DOCwniosek o stypendium.doc (102,50KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.