Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Spotkanie informacyjne w sprawie realizacji zadań w zakresie efektywności energetycznej i OZE

Związek ZIT Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska uprzejmie zaprasza zarządców budynków, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe na spotkanie  informacyjne w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, w zakresie efektywności energetycznej i OZE, które odbędzie się 18 maja bieżącego roku o godzinie 10.00  w siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska na ul. Horoszkiewicza 6 w Opolu.
            
Tematyka spotkania:
  • Ogólny zakres Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) w nawiązaniu do wymagań wynikających z uregulowań prawnych.
  • Różnice pomiędzy PGN a SEAP.
  • Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej i OZE– omówienie celów, zakresu projektu ze wskazaniem grup docelowych.
  • Przykłady dobrych praktyk.
 Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu w terminie do 14 maja bieżącego roku (pod numerem telefonu 77/54 17 933 lub pocztą elektroniczną: elzbieta.koman@ao.opole.pl ).
 
Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.