Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Dzień Ziemi 2015 w Gminie Turawa

W dniach 24-27 kwietnia 2015 r. w ramach Dnia Ziemi odbędzie się sprzątanie następujących terenów:

 

- obrzeży Jeziora Dużego (brzeg południowy i północny),

- obrzeży Jeziora Średniego oraz Jeziora Małego,

- lasów, poboczy dróg leśnych,
 
- poszczególnych miejscowości.
 

W przedsięwzięciu bierze udział: Urząd Gminy Turawa, Oddział Zewnętrzny w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu, Dom Dziecka w Turawie, Sołectwo Turawa, Remondis Opole Sp. zo.o. oraz poszczególne placówki oświatowe: PG w Turawie, PSP w Ligocie Turawskiej, PSP w Zawadzie, PSP w Osowcu, PSP w Bierdzanach, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kadłubie Turawskim, Publiczne Przedszkole w Kotorzu Małym, Bierdzanach oraz Turawie.

Celem przedsięwzięcia jest wzmacnianie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży Gminy Turawa.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.