Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Spływ kajakowy

Stowarzyszenie LGD ,,Kraina Dinozaurów” organizuje w dniu 13.06.2015 r. (sobota) spływ kajakowy Małą Panwią. Dla każdej z gmin członkowskich Stowarzyszenia przeznaczono miejsca dla 8 osób.
Celem organizacji spływu jest promocja walorów przyrodniczych Doliny Małej Panwi, prezentacja poziomu realizacji LSR ,,Kraina Dinozaurów” oraz założeń przyszłego okresu programowania.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem LGD tel. 77 46 11 228, kom. 605 052 777 w godzinach urzędowania biura: poniedziałek, wtorek: 10:00 - 18:00, środa, czwartek, piątek: 9:00 - 14: 00
Chętnych do wzięcia udziału w spływie prosimy o wypełnienie i odesłanie kart zgłoszeniowych pod numer tel/fax 77/4611228, e-mail: krainadino@onet.eu lub pocztą na adres Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” ul. Guznera 3, 47-175 Spórok w terminie do 9 czerwca 2015 r.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Pierwszeństwo przysługuje osobom, które po raz pierwszy będą uczestniczyć w spływie.
Zapraszamy !
Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.