Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Aktualny wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości na terenie Gminy Turawa

PDFAktualny wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości na terenie Gminy Turawa (374,27KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.