W dniu 6 października w Filharmonii Opolskiej odbyła się konferencja otwierająca nowy okres programowania na lata 2014-2020 w województwie opolskim. Była to dobra okazja by zastanowić  się w gronie ekspertów i praktyków na temat wyzwań dla naszego regionu w zakresie inwestowania środków europejskich. Jednak wcześniej w krótkim przekazie video z Brukseli Komisarz UE Elżbieta Bieńkowska, która jeszcze jako minister odpowiedzialny za rozdział funduszy unijnych wielokrotnie odwiedzała nasz region mówiła, że w kończącym się okresie Opolskie zdało egzamin na szóstkę. – Kilka tysięcy nowych miejsc pracy, kilometry nowych dróg, nowoczesne autobusy miejskie czy wykonująca dziś setki badań nowa aparatura medyczna to wszystko efekty ciężkiej pracy w całym województwie – mówiła.
Debatę nt. wyzwań stojących przed województwem w tym okresie programowania poprowadził profesor Jacek Szlachta z SGH z Warszawy, główny polski ekspert w negocjacjach z Komisją Europejską. Mówił, że jednym z wyznaczników sukcesu jest jakość rządzenia. W raporcie kohezyjnym za rok 2014 opublikowano wyniki badań dotyczących jakości rządzenia na poziomie regionów europejskich. – W Polsce odnotowano znaczący wzrost tej jakości w porównaniu z rokiem 2008, obserwuje się u nas także jej dość małe zróżnicowanie w regionach. Z badań jednak wynika, że to właśnie opolskie oceniane jest jako najlepiej zarządzane – mówił. – A więc teraz trzeba przełożyć tę wysoką jakość zarządzania na wysoką jakość absorpcji funduszy europejskich w kolejnych latach.
Pozostali paneliści: Andrzej Balcerek, były prezes Górażdże Cement S.A, Andrzej Durdyń z firmy IFM Ecolink, burmistrz Paczkowa Artur Rolka, Maciej Kochański przewodniczący samorządu studentów Uniwersytetu Opolskiego, w swych wypowiedziach podkreślali m. in.: konieczność ścisłej współpracy nauki z biznesem, ale również z władzami samorządowymi, konieczność dobrej diagnozy lokalnych potrzeb, tak by efektywnie wydawać pieniądze.
Konferencja była też okazją do wyróżnienia samorządowców najdłużej sprawujących funkcję wójtów i burmistrzów, którzy najlepiej korzystali do tej pory z unijnych funduszy. Wśród wyróżnionych znalazł się również Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa, co stanowi potwierdzenie skuteczności i determinacji naszej Gminy w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego.

DSC02978.jpeg

DSC02977.jpeg

DSC02973.jpeg

DSC02975.jpeg 
Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 08-10-2015 11:29

Przewiń do góry