Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Materiały informacyjne dotyczące afrykańskiego pomoru świń

Zgodnie z pismem Głównego Lekarza Weterynarii Wójt Gminy Turawa informuje, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii udostępnione są materiały informacyjne dotyczące afrykańskiego pomoru świń (ASF), ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia świadomości podróżnych, mogących przywozić na terytorium Polski żywność pochodzenia zwierzęcego z krajów trzecich dotkniętych ASF - w kontekście zagrożenia, jakie może nieść za sobą wwóz oraz pozostawianie tej żywności w miejscach dostępnych dla dzików.
Linki:
Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.