W dniu 8 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Turawa obradowała Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego.
Jednym z tematów posiedzenia Komisji Sejmiku był temat: „Rewitalizacja Jezior Turawskich”. 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli również przedstawiciele RZGW we Wrocławiu, w tym Pan mgr inż. Abdullah Al-Selwi Kierownik Zarządu Zlewni Środkowej Odry odcinek opolski z/s w Opolu.
W trakcie posiedzenia Komisji przedstawiona została przez przedstawicieli Urzędu Gminy Turawa prezentacja pt. „Czystość Jezior Turawskich warunkiem ich wielofunkcyjnego wykorzystania”. W prezentacji przeanalizowany został program oczyszczania Jeziora Średniego oraz zrelacjonowane zostały dotychczasowe działania Wójta Gminy Turawa zmierzające do uzyskania odpowiednio wysokiego poziomu piętrzenia wody w Jeziorze Dużym.
Dodatkowo Pan Waldemar Kampa Wójt Gminy Turawa omówił dotychczas wykonane inwestycje nad Jeziorami Turawskimi: budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu oraz infrastruktury turystycznej (ścieżka turystyczna, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, siłownia napowietrzna, toaleta).
Warto przypomnieć, iż w wyniku odwołania Gminy Turawa oraz PZW w Opolu wniesionego do Prezesa KZGW w Warszawie od pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Marszałka Województwa Opolskiego na rzecz RZGW we Wrocławiu, w kwietniu 2015r. została wydana nowa decyzja.
W aktualnej decyzji uwzględnione zostały rzędne piętrzenia wody w Jeziorze Dużym, które satysfakcjonują wszystkie strony zainteresowane użytkowaniem zbiornika.    
Zapewnienie przez RZGW we Wrocławiu poziomu piętrzenia o rzędnej ok. 175 m n.p.m. przy pojemności zbiornika ok. 65-70 mln m³ umożliwia zachowanie następujących funkcji zbiornika: rybackiej, turystyczno-rekreacyjnej, ochrony przyrody oraz retencji.
Na posiedzeniu Komisji Pan Abdullah Al-Selwi zapewnił, iż w normalnych warunkach użytkowania zbiornika, RZGW we Wrocławiu będzie się starało tak gospodarować wodą, aby zabezpieczyć poziom  piętrzenia przy rzędnej ok. 175 m n.p.m.  (± 30 cm) tj. ok. 65-70 mln m³.
Radni Komisji zainteresowani byli również aktualnymi planami RZGW we Wrocławiu zmierzającymi do rewitalizacji Jeziora Dużego. 
Przedstawiciel RZGW poinformował, że w najbliższym czasie na wydzielonej części zbiornika mają być przeprowadzane badania przez firmę zewnętrzną.
 20150608_110629_HDR.jpeg20150608_141119_HDR.jpeg
Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 10-06-2015 08:40

Przewiń do góry