Założeniem konkursu jest wyróżnienie policjanta, który w ocenie społecznej charakteryzuje się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie, zaangażowaniem w działania na rzecz wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań w tym zakresie. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji.
 
Kandydatów do VIII edycji konkursu mogą zgłaszać osoby indywidualne, organizacje i instytucje /poza Policją/ do dnia 31 maja 2015r./. Osoby zgłoszone po tym terminie przechodzą do kolejnej edycji. Zgłoszenia odbywają się za pomocą formularzy przesyłanych do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” na adres: 02-121 Warszawa ul. Korotyńskiego 13. Laureatów wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Pogotowia „Niebieska Linia”, laureaci poprzednich konkursów i przedstawiciel Biura Prewencji KGP.
 
PLAKAT.jpeg
DOCFORMULARZ - POLICJANT KTÓRY MI POMÓGŁ - 2015.doc (26,50KB)
 

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 29-04-2015 14:07

Przewiń do góry