Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Policjant, który mi pomógł...

Założeniem konkursu jest wyróżnienie policjanta, który w ocenie społecznej charakteryzuje się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie, zaangażowaniem w działania na rzecz wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań w tym zakresie. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji.
 
Kandydatów do VIII edycji konkursu mogą zgłaszać osoby indywidualne, organizacje i instytucje /poza Policją/ do dnia 31 maja 2015r./. Osoby zgłoszone po tym terminie przechodzą do kolejnej edycji. Zgłoszenia odbywają się za pomocą formularzy przesyłanych do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” na adres: 02-121 Warszawa ul. Korotyńskiego 13. Laureatów wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Pogotowia „Niebieska Linia”, laureaci poprzednich konkursów i przedstawiciel Biura Prewencji KGP.
PLAKAT.jpeg
Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.