Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacja

Od 2015 r. obowiązuje: nowy katalog odpadów oraz nowe zasady i nowe wzory do prowadzenia ewidencji odpadów.
W ewidencji odpadów należy stosować kody i nazwy rodzajów odpadów uwzględniając nowy
katalog odpadów.
Ewidencja odpadów musi być prowadzona przez posiadaczy odpadów zgodnie z zapisami art. 66-72 Ustawy o odpadach.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. wprowadziło nowe wzory:
• karty przekazania odpadów,
• karty ewidencji odpadów.

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska znajdują się edytowalne wzory przedmiotowych kart. www.mos.gov.pl
(Ministerstwo Środowiska/Środowisko/Odpady/Nowa ustawa o odpadach/Nowe wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów). Link bezpośredni znajduje się TUTAJ


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz. 21 z późn.zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014r. poz. 1973).
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014r. poz. 1923).

Opracowała:
Danuta Piwowarczyk
ins. ds. ochrony środowiska

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.