Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Korespondencja Towarzystwa z różnymi instytucjami w sprawie turawskiego pałacu

Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej przedstawia korespondencję jaką prowadzi w sprawie turawskiego pałacu z różnymi instytucjami:

PDF1.pdf - pismo do Starosty Opolskiego z dn. 14.10.2013r.

PDF2.pdf - odpowiedź Starosty Opolskiego z dn. 18.10.2013r.

PDF3.pdf - pismo do Starosty Opolskiego z dn. 21.08.2014r. oraz do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 21.08.2014r.

PDF4.pdf - odpowiedź Starosty Opolskiego z dn. 02.09.2014r.

PDF5.pdf - odpowiedź Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 15.10.2014r.

PDF6.pdf - pismo do Starosy Opolskiego z dn. 15.12.2014r.

PDF7.pdf - pismo do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 15.12.2014r.

PDF8.pdf - odpowiedź Starosty Opolskiego z dn. 09.01.2015r.

PDF9.pdf - odpowiedź Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 20.01.2015r.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.