Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zaproszenie na wystawę

wystawa.jpeg Biblioteka Publiczna w Turawie zaprasza na wystawę prac pokonkursowych,
pt. "Zyca Ci... Pocztówka okolicznościowa ze Śląska Opolskiego",
którą można oglądać w:

Gminnej Bibliotece Publicznej w Turawie od 19 do 30 stycznia br.
Filii bibliotecznej w Ligocie Turawskiej od 02 do 06 lutego br. oraz
Filii bibliotecznej w Zawadzie od 09 do 13 lutego br.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.