Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

leader dino.jpeg Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” rozpoczyna prace nad budową nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
W związku z tym prosimy wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie się do prac w stałym zespole do opracowania nowej LSR dla terenu Krainy Dinozaurów.
Praca w zespole będzie wiązała się z koniecznością udziału w cyklicznych spotkaniach, na których będą opracowywane poszczególne elementy strategii.
Planujemy w sumie około 5-6 spotkań, które będą odbywały się raz tygodniu w godzinach popołudniowych od lutego b.r.
Przygotowanie nowej strategii jest niezbędne do pozyskania środków na dalszy rozwój naszego obszaru, mamy więc nadzieję na współpracę z Państwem w tym zakresie, tak aby opracować dokument, który będzie odzwierciedlał nasze wspólne oczekiwania.
Zaangażowanie Państwa będzie miało decydujący wpływ na ostateczny kształt dokumentu i pozwoli na optymalne wykorzystanie środków unijnych w przyszłości.

Zgłoszenia przyjmujemy do końca stycznia b.r.

LGD Kraina Dinozaurów
Spórok, ul. Guznera 3
tel. 77 46 11 228

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.