Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacja Urzędu Statystycznego w Opolu

badanie_spojnosci_spolecznej_2015.jpeg

Urząd Statystyczny w Opolu informuje, że w dniach od 2 lutego do 20 kwietnia 2015r. na terenie całego kraju realizowane jest Badanie Spójności Społecznej. W związku z powyższym do mieszkańców Państwa Gmin zawita jeden z naszych ankieterów – pracownik Urzędu Statystycznego w Opolu, w celu przeprowadzenia wywiadu. Jeśli tak się stanie, w razie jakichkolwiek wątpliwości proszę pamiętać, że ankieterzy Urzędu posiadają legitymacje i upoważnienia wydane przez Dyrektora Urzędu. Tożsamość ankieterów można potwierdzić pod numerami telefonów: 77 42 31 001 wew. 201 oraz 510 993 216 u kierownika Wydziału Badań Ankietowych Pani Jadwigi Hołdy.

Informacje o ankieterach można znaleźć TUTAJ.

Informacja o Badaniu spójności społecznej dostępna jest na stronie urzędu statystycznego TUTAJ.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.