Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Kapliczka św. Jana Nepomucena w Kadłubie Turawskim

kapliczka w Kadłubie Turawskim.jpeg

Kapliczka znajduje się w Kadłubie Turawskim przy ulicy Głównej, częściowo na prywatnej posiadłości państwa Konieczko, naprzeciw kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej. Kapliczka została zbudowana prawdopodobnie na przełomie XVII i XVIII wieku przez bogatych chłopów z miejscowości Kadłub.

W tym czasie przez wioskę w bardzo głębokim rowie płynęła rzeczka, która prowadziła do lasu. W owym lesie wpływała do rzeki Bryniczanka. Ponieważ kiedyś bywały obfite opady deszczu, rzeka często wylewała, co prowadziło do powodzi. Chłopi obawiając się zalania ich dobytków modlili się do świętego Jana Nepomucena i postanowili zbudować kapliczkę pod jego wezwaniem. Wierzyli, że uchroni ich to przed powodzią. Jan Nepomucen urodził się w 1350 r. w Nepomuku koło Pragi. W 1380 r. został wyświęcony na kapłana. Studiował prawo na Uniwersytecie w Pradze i Padwie. Następnie bardzo szybko piął się od stopnia do stopnia w hierarchii kościelnej. W 1390 r. został wplątany w sieć intryg króla Wacława IV Luksemburczyka. Został poddany bardzo wyszukanym bestialskim torturom. Wpółżywego Męczennika zrzucono w nocy z mostu do rzeki Wełtawy. Jego ciało znaleziono dopiero po kilkunastu dniach i pochowano w kościele świętego Krzyża w pobliżu rzeki.

W Polsce kult świętego Jana Nepomucena należy do najpospolitszych. Ponad kilkaset jego figur można spotkać na drogach polnych. Nie ma kościoła ani dawnej kaplicy, by święty nie miał swojego ołtarza, figury, obrazu, sztandaru. Był czczony powszechnie jako patron mostów i jako orędownik chroniący od powodzi. W środku kapliczki stoi rzeźba wyżej opisanego Jana Nepomucena wykonana z drewna. Niestety nie ma na niej daty wyrzeźbienia. Wiadomo tylko, że jest zabytkiem, co jakiś czas odnawiana przez mieszkańców Kadłuba Turawskiego. Ludzie mieszkający w pobliżu dbają o jej wystrój.

Jerzy Farys

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.