Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021

 

Lp.

Tytuł zadania

publicznego

Nazwa oferenta

Kwota przyznanej dotacji

1.

Wspieranie

i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Turawie

193  000,00 zł

WÓJT GMINY TURAWA

/-/ DOMINIK PIKOS

 

Wyniki otwartego konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2021.

 

Lp.

Tytuł zadania publicznego

Nazwa oferenta

Kwota przyznanej dotacji

1.

Prowadzenie stacji leczenia i opieki. Prowadzenie gabinetu rehabilitacyjnego.

Caritas Diecezji Opolskiej

186 000,00 zł

WÓJT GMINY TURAWA

/-/ DOMINIK PIKOS

 


 

Wyniki otwartego konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2020.

Lp. Tytuł zadania Nazwa oferenta

Kwota przyznanej

dotacji

1.

Prowadzenie stacji leczenia i opieki. Prowadzenie

gabinetu rehabilitacyjnego.

Caritas Diecezji 

Opolskiej

186 000,00 zł

 

 


 

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020.

Lp. Tytuł zadania Nazwa oferenta Kwota przyznanej dotacji
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

185 000,00 zł

2. Trenuję piłkę nożną i szlifuję język niemiecki Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim 5 000,00 zł

 


 

Wyniki otwartego konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2019.

Lp. Tytuł zadania Nazwa oferenta

Kwota przyznanej

dotacji

1.

Prowadzenie stacji leczenia i opieki. Prowadzenie

gabinetu rehabilitacyjnego.

Caritas Diecezji 

Opolskiej

172 000,00 zł

 


 

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019.

Lp. Tytuł zadania Nazwa oferenta Kwota przyznanej dotacji
1. Rozwój sportu Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

167 000,00 zł

2. Organizacja procesu szkolenia dzieci i młodzieży w kajakarstwie Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej 7 000,00 zł
3. Trenuję piłkę nożną i szlifuję język niemiecki Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim 8 000,00 zł

 

Wyniki otwartego konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2018.

Lp. Tytuł zadania Nazwa oferenta

Kwota przyznanej

dotacji

1.

Prowadzenie stacji leczenia i opieki. Prowadzenie

gabinetu rehabilitacyjnego.

Caritas Diecezji 

Opolskiej

175 000,00 zł

 


 

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018.

Lp. Tytuł zadania Nazwa oferenta Kwota przyznanej dotacji
1. Rozwój sportu Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

166 000,00 zł

2. Organizacja procesu szkolenia dzieci i młodzieży w kajakarstwie Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej 16 000,00 zł

 

Wyniki otwartego konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2017.

Lp. Tytuł zadania Nazwa oferenta

Kwota udzielonej 

 

dotacji

1.

Prowadzenie stacji leczenia i opieki. Prowadzenie

gabinetu rehabilitacyjnego.

Caritas Diecezji 

Opolskiej

165 000,00 zł

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017.

Lp. Tytuł zadania Nazwa oferenta Kwota przyznanej dotacji
1. Rozwój sportu Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

175 000,00 zł


Wyniki otwartego konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2016.

Lp. Tytuł zadania Nazwa oferenta

Kwota udzielonej 

 

dotacji

1.

Prowadzenie stacji leczenia i opieki. Prowadzenie

gabinetu rehabilitacyjnego.

Caritas Diecezji 

Opolskiej

145 000,00 zł

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016.

Lp. Tytuł zadania Nazwa oferenta Kwota przyznanej dotacji
1. Rozwój sportu Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

165 000,00 zł


Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015.

Lp. Tytuł zadania Nazwa oferenta Kwota przyznanej dotacji
1. Rozwój sportu Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 163 000,00 zł

 


Wyniki otwartego konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2015.

Lp. Tytuł zadania Nazwa oferenta Kwota udzielonej dotacji
1. Prowadzenie stacji leczenia i opieki. Prowadzenie gabinetu rehabilitacyjnego. Caritas Diecezji Opolskiej 145 000,00 zł

 


 

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014.

 

Lp. Tytuł zadania Nazwa oferenta Kwota przyznanej dotacji
1. Rozwój sportu Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 160 000,00 zł

 


Wyniki otwartego konkurs ofert na powierzenie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2014.

Lp. Tytuł zadania Nazwa oferenta Kwota udzielonej dotacji
1. Prowadzenie stacji leczenia i opieki. Prowadzenie gabinetu rehabilitacyjnego. Caritas Diecezji Opolskiej 142 000,00 zł

 


Data publikacji:
 20-01-2015 13:25

Przewiń do góry