Tytuł:
„Zagospodarowanie turystyczne okolic Jeziora Średniego”

Dofinansowanie:
Europejski Fundusz Rybacki w ramach naborów organizowanych przez Lokalną Grupę Rybacką „Opolszczyzna”.

Cel i opis projektu:
W ramach realizacji operacji wykonano utwardzenie ciągu pieszego biegnącego wzdłuż wschodniego brzegu Jeziora Średniego. Ciąg ten jest głównym kanałem przemieszczania się turystów od drogi (i mieszczącego się tam przystanku komunikacji publicznej oraz  parkingów) w kierunku plaży (wraz z strzeżonym miejscem wyznaczonym do kąpieli), punktów gastronomicznych oraz wypożyczalni sprzętu pływającego. Realizacja tej inwestycji ułatwiła dostęp do w/w atrakcji (w tym również osobom niepełnosprawnym oraz rodzicom z małymi dziećmi) i podniosła komfort turystów. Łączna powierzchnia utwardzenia z kostki betonowej wyniosła 3019 m2.

W ramach operacji wykonano również boisko, które w znaczący sposób podniesie atrakcyjność turystyczną okolic Jeziora Średniego, umożliwi połączenie tradycyjnego plażowania z tzw. aktywnym wypoczynkiem. Powstałe boisko będzie udostępniane bez ograniczeń oraz nieodpłatnie zainteresowanej społeczności lokalnej oraz turystom.

Ponadto w celu wydłużenia czasu dostępności (zarówno dobowej, jak i rocznej) boiska oraz samego ciągu pieszego wykonano ich oświetlenie, co również przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu turystów.

Uzupełnieniem wyżej opisanych zadań inwestycyjnych było wykonanie publicznie dostępnej toalety wolnostojącej, która zastąpiła niezbyt estetyczne toalety przenośne Realizacja tego zadania przyczyni się do poprawy komfortu turystów oraz zachowania czystości okolic Jeziora Średniego.

Koszty:
- całkowity koszt inwestycji to: 815 778,31 zł
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rybackiego: 563 749,24 zł
- środki finansowe z budżetu Gminy Turawa: 252 029,07 zł

 

DSC08823.jpeg
DSC08826.jpeg
DSC08831.jpeg
DSC08832.jpeg

 


Data publikacji:
 19-01-2015 09:40


Data modyfikacji:
 19-01-2015 10:33
Przewiń do góry