Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Przewodnik i E-przewodnik po Jeziorach Turawskich

Tytuł:
„Przewodnik i E-przewodnik po Jeziorach Turawskich kluczem do rozwoju turystyki na terenie LGD „Kraina Dinozaurów””.

Dofinansowanie:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.  Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader – Małe Projekty – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Cel i opis projektu:
Podstawowym celem projektu jest zapewnie pełnej informacji skierowanej do potencjalnego turysty, umożliwiającej zapoznanie się atrakcjami turystycznymi i bazą gastronomiczno – noclegową. Dostęp do ww. informacji odbywał się będzie zarówno kanałami tradycyjnymi (przewodnik papierowy), jak i za pośrednictwem portalu internetowego i aplikacji GPS na telefony komórkowe.

Przewodnik papierowy liczy 48 stron i przygotowany został w dwóch wersjach językowych (polskiej i niemieckiej). Celem tego przewodnika jest kompleksowa prezentacja atrakcji turystycznych Gminy Turawa, z uwzględnieniem najważniejszy atrakcji znajdujących się na terenie działania LGD „Kraina Dinozaurów” (Dinopark, spływy Mała Panwią, most żeliwny w Ozimku, kanał hutniczy Kolonowskie – Zawadzkie, itp.), jak również prezentacja samej LGD. Ponadto w przewodniku znajduje się zinwentaryzowana, aktualna baza gastronomiczna i noclegowa. Wydawnictwo powyższe zostało wydrukowane w ilości 2000 sztuk. Uzupełnieniem papierowego przewodnika jest tzw. e- przewodnik. W swym założeniu ma to być swoisty portal internetowy umożliwiający dostęp do treści 24 h/dobę  oraz w każdym miejscu na świecie. Realizacja E-przewodnika wydaje się bezdyskusyjna w dobie dynamicznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Coraz większego znaczenia nabiera zależność, że jeżeli czegoś nie można znaleźć w Internecie, to tego po prostu nie ma. Dotyczy to także sposobu podejmowania przez turystów decyzji o wyborze miejsca wypoczynku – wybierają się oni do miejsc, które można znaleźć w Internecie.  Niezwykle innowacyjnymi i atrakcyjnymi wizualnie elementami e-przewodnika jest 10 wirtualnych panoram 3D prezentujących najciekawsze atrakcje turystyczne, umożliwiając np. zwiedzenie wnętrza kościółka w Bierdzanach bez wychodzenia z domu.

Dodatkowo została przygotowana aplikacja GPS na telefony komórkowe, która umożliwi posiadaczom komórek pobranie specjalnej wersji przewodnika. Uzupełnieniem całości treści przewodnika jest interaktywna mapa skorelowana z tekstem, o trzech poziomach zbliżenia (ZOOM), umożliwiająca szybkie i bezpośrednie zapoznanie się z danym obiektem.

Koszty:
Koszt realizacji całości projektu wyniósł ponad 58 000 zł, z czego dofinansowanie to 25 000 zł.

 

jeziora turawskie - logo.png

 

Przewodnik oraz aplikacja na system Android dostępne są pod adresem: www.jezioraturawskie.pl

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.