Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabory wniosków i szkolenia

 • Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

  Brak opisu obrazka
  Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski (z wyjątkiem m.st. Warszawy)
  Data publikacji: 18-01-2021 08:13
 • Ogłoszenie o naborze wniosków

  Brak opisu obrazka
  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” realizujący Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działającej na obszarze gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.
  Data publikacji: 27-08-2020 09:55
 • Ogłoszenie o naborze wniosków

  Brak opisu obrazka
  Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju ogłasza otwarty nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego p.n. ”Budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu siłownie, place zabaw, boiska i inne” nr ogłoszenia 2/2020 z dnia 16.07.2020 r.
  Data publikacji: 17-07-2020 11:07
 • Lokalni Przewodnicy Turystyczni „Krainy Dinozaurów”

  Brak opisu obrazka
  Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów” informuje, iż w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację własną pod nazwą: Lokalni Przewodnicy Turystyczni „Krainy Dinozaurów”. Zarząd Lokalnej Grupy Działania serdecznie zaprasza do zgłaszania się przedstawicieli gmin z terenu LGD „Kraina Dinozaurów”  wykazujących się zamiłowaniem i wiedzą na temat lokalnych atrakcji i wydarzeń obszaru LGD oraz aktywnością  we współpracy z Lokalną Grupą Działania do wzięcia udziału w projekcie.
  Data publikacji: 29-05-2020 11:16
 • Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”

  Brak opisu obrazka
  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków. Treść ogłoszeń zanjduję sie poniższym załączniku.
  Data publikacji: 12-05-2020 09:51
 • Możliwości pozyskania przez przedsiębiorców refundacji kosztów szkoleń ze środków unijnych

  Brak opisu obrazka
  Informacje o możliwości pozyskania przez przedsiębiorców refundacji kosztów szkoleń ze środków unijnych.
  Data publikacji: 25-07-2018 14:49
 • Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”

  Brak opisu obrazka
  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD. Zakres naboru obejmuje przedsięwzięcie 2.2.3 LSR publikacje związane z zachowaniem i popularyzacją dziedzictwa lokalnego oraz 1.1.1 Budowa nowych oraz modernizacja istniejących szlaków, ścieżek, tras turystycznych, w tym rowerowych, przyrodniczych, historycznych, konnych i innych, oznakowanie atrakcji i obiektów o szczególnym znaczeniu dla obszaru LGD.
  Data publikacji: 04-06-2018 12:58
 • Nabory wniosków w RLGD "Opolszczyzna"

  Brak opisu obrazka
  Informujemy, że Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" ogłosiła dziewięć naborów wniosków w ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju kierowanej przez społeczność, objętej Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze". Nabory prowadzone będą od 1 do 16 lutego 2018 r. Szczegóły dotyczące naborów znajdują się pod tym linkiem.
  Data publikacji: 22-01-2018 13:47
 • Informacja o szkoleniu

  Brak opisu obrazka
  Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów’’ informuje, że w dniu 11.01.2018 r. od godziny 16.00 odbędzie się szkolenie dla beneficjentów dotyczące naboru na: Przedsięwzięcie 1.3.1 premie na zakładanie działalności gospodarczej w szczególności związane z produktem lokalnym, uruchomienie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu turystyczno-rekreacyjnego, utworzenie punktów napraw oraz wprowadzenie usług transportowych w ruchu turystycznym na obszarze LGD; Przedsięwzięcie 1.1.5 podniesienie standardu punktów gastronomicznych, handlowych oraz miejsc noclegowych w obiektach turystycznych (modernizacja i/lub rozbudowa istniejących obiektów, zakup niezbędnego wyposażenia, zagospodarowanie terenu wokół).
  Data publikacji: 04-01-2018 11:35