Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacja dla mieszkańców Gminy Turawa

Zgodnie z zapisem Kodeksu Wyborczego prosi się wszystkich mieszkańców udających się do lokalu wyborczego w dniu 16 listopada 2014r., o zabranie dowodu osobistego lub innego dokumentu z fotografią (np. prawo jazdy, legitymacja studencka, legitymacja ubezpieczeniowa, itp.).

Bez okazania dokumentu wyborca nie będzie mógł otrzymać kart do głosowania.

Pozostaję z szacunkiem

Sekretarz Gminy
Stanisława Brzozowska

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.