projekt1.jpeg Wójt Gminy Turawa informuje o konsultacjach ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY TURAWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK.

Konsultacje odbędą się w dniach 10-17.11.2014 r. Przy konsultacji zostaną zastosowane następujące formy:

- publikacja tekstu dokumentu na stronie www.turawa.pl w zakładce Organizacje i Stowarzyszenia

- publikacja tekstu dokumentu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Turawie

- przyjmowanie uwag i wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres

- przyjmowanie uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39 c, 46-045 Turawa.

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 07-11-2014 12:57

Przewiń do góry