Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu

GDOS_logo_pion_jpg.jpeg Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu informuje, iż w dniu dzisiejszym rozpoczęto konsultacje społeczne projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Turawa PLB160004. Dokumentacja oraz projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Turawa PLB160004 zostały udostępnione na stronie internetowej RDOŚ w Opolu: http://opole.rdos.gov.pl w dziale „Natura 2000” zakładce „Plany zadań ochronnych” (link bezpośredni znajduje się TUTAJ).

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w terminie 21 dni: pisemnie na wskazany adres RDOŚ w Opolu, ustnie do protokołu w siedzibie organu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.