Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Sesja Rady Gminy Turawa

sesja rg 2014.jpeg

 

W dniu 9 października 2014r. (czwartek) o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie odbędzie się sesja Rady Gminy Turawa.

 

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe.
- stwierdzenie quorum,
- przedstawienie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
3. Powołanie Komisji Wnioskowej.
4. Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego wsi Kotórz Mały
i części miejscowości Węgry przy ulicy Węgierskiej- podjęcie uchwały.
5. Podjęcie uchwał:
• w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, zarządzonych na 16 listopada 2014 r.
• w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2014 r.
6. Spotkanie z radnym Rady Powiatu – podsumowanie kadencji.
7. Realizacja budżetu Gminy Turawa za I półrocze 2014 r.
8. Analiza oświadczeń majątkowych.
9. Informacja o Zarządzeniach Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy.
10. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły do biura Rady Gminy między sesjami.
11. Wolne wnioski.
12. Odpowiedzi na złożone wnioski.
13. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
14. Zakończenie obrad i zamkniecie sesji Rady Gminy Turawa.

Przewodniczący Rady Gminy Turawa
Adam Prochota

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.