Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zapraszamy do głosowania

 

GŁOSUJ TUTAJ

 

Do tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Zarząd Województwa Opolskiego, zgłoszono 20 realizacji związanych z zagospodarowaniem parków, terenów rekreacyjnych, modernizacją obiektów drogowych i placów, adaptacją budynków użyteczności publicznej oraz obiektów historycznych.
Komisja konkursowa po zapoznaniu się ze zgłoszonymi przedsięwzięciami i ustaleniu kryteriów ich oceny, zakwalifikowała wszystkie realizacje do dalszego rozpatrzenia i przeprowadzenia wizji lokalnych w dniach 08-09. września 2014 r.

W wyniku przeprowadzonych wizji lokalnych do dalszej oceny konkursowej oraz do konkursu internautów wyłoniono 11 przedsięwzięć, w tym:
„Zagospodarowanie turystyczne okolic Jeziora Średniego w Turawie” (Gmina Turawa)

Konkurs internautów odbywać się będzie w dniach od 29.09.2014 r. do 13.10.2014 r.

Zgodnie z Regulaminem konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2014 udział w konkursie „Nagroda Internautów” polega na oddaniu tylko jednego głosu na jedną z realizacji zamieszczonych na stronie internetowej UMWO.

Konkurs wygrywa ta realizacja, która otrzyma największą liczbę głosów. Wśród osób głosujących przez internet zostaną rozlosowane okolicznościowe upominki.

Wyniki konkursu internautów oraz decyzje Komisji konkursowej w sprawie przyznania nagrody głównej i wyróżnień ogłoszone zostaną w dniu uroczystego rozdania nagród.

O terminie i miejscu wręczenia nagród, wyróżnień oraz okolicznościowych pamiątek, laureaci konkursu i wylosowani internauci zostaną powiadomieni pisemnie.

Zapraszamy do głosowania w konkursie internautów na Gminę Turawa.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.