Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Konkurs plastyczny Caritas

caritas -logo2.jpeg wfos-op.jpeg

Caritas Diecezji Opolskiej we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW) zaprasza rodziny z minimum piątką dzieci, z terenu diecezji opolskiej, do udziału w konkursie plastycznym pt. „Razem oszczędzamy wodę i energię”. Konkurs organizowany jest w ramach programu „Rodzina+. Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych” i współfinansowany jest ze środków WFOŚiGW w Opolu.

Konkurs polega na wykonaniu przez dzieci pracy plastycznej, promującej idee troski o środowisko naturalne i racjonalne używanie wody. Nagrodami dla 50 zwycięzców będzie 50 nowych pralek o wysokiej klasie oszczędności wody i energii, umożliwiających ochronę środowiska naturalnego w warunkach domowych. Patronat honorowy nad konkursem objął biskup opolski prof. UO dr hab. Andrzej Czaja oraz Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła.
Patronat medialny sprawuje Radio Doxa.

Strona internetowa projektu - tam znajdą Państwo wszystkie szczegóły dot. konkursu plastycznego http://annasanna.wix.com/rodzina

Termin nadsyłania prac upływa 26 września 2014 r.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.