Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ważna informacja dla przedsiębiorców

25 images.jpeg Przypominamy, że każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych ma obowiązek do 30 września 2014r. uiścić opłatę III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Jest to termin ostateczny, który nie podlega przedłużeniu ani przywróceniu.
W przypadku niedokonania opłaty we wskazanym ustawowo terminie zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.