Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacja o konkursie

oodr łosiów - logo.gif Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie jak co roku organizuje konkurs pn.: „Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej”.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w konkursie wszystkie te osoby, których praca społeczna przyczynia się do rozwoju i integracji środowiska wiejskiego. Jesteśmy przekonani, iż działania na rzecz budowania kapitału ludzkiego na terenach wiejskich powinny zostać propagowane i doceniane.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: do dnia 30 września 2014r.

Wymagane załączniki zgodnie z Regulaminem należy przesłać na podany poniżej adres Ośrodka do dnia 31 października 2014r.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Główna 1
49-330 Łosiów

Wszelkie pytania należy kierować drogą elektroniczną bądź mailową: 77 412 52 97.

Podsumowanie konkursu wraz z ogłoszeniem laureatów planowane jest podczas Spotkania Mikołajkowego dla Klubów 4H z województwa opolskiego w grudniu 2014r.

Do pobrania:

DOCREGULAMIN KONKURSU lider społeczności wiejskiej 2014.doc (225,50KB)

DOCKarta zgłoszenia kandydata LIDER.doc (45,50KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.