Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zbiórka odpadów niebezpiecznych i poremontowych w Gminie Turawa

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH KOMUNALNYCH ORAZ POREMONTOWYCH
PAŹDZIERNIK 2014 ROK

(KONTENER MOBILNY) W GODZINACH 9:00 DO 18:00.

MIESIĄC
MIEJSCOWOŚCI
DZIEŃ
PAŹDZIERNIK

TURAWA ul. Opolska obok Urzędu

1

ZAWADA ul. Kolanowska k. sklepu

2

KADŁUB TURAWSKI ul. Główna k. sklepu

3

BIERDZANY obok OSP

6

OSOWIEC obok OSP

7

OSIEDLE ZAWADA ul. Jesionowa obok sklepu spożywczego

8

WĘGRY obok OSP

9

UWAGA!!! Odpady niebezpieczne komunalne (farby, lakiery oraz opakowania po nich, oleje mineralne i opakowania po nich, akumulatory, baterie, lampy fluoroscencyjne, przeterminowane leki, rozpuszczalniki, kleje, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Odpady poremontowe to odpady pochodzące z małego remontu (tj.: gruz, beton, płyty gipsowe),

ZBIÓRKA NIE DOTYCZY ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (W TYM ROLNICZE)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.