sensotwórcy_logo.jpeg Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza osoby z niepełnosprawnością do uczestnictwa w konkursie autobiograficznym

„Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens – II edycja”.

Jesteś osobą z niepełnosprawnością? Prowadzisz aktywne działania w obszarze pracy twórczej, kulturalnej, społecznej bądź zawodowej? Podziel się swoimi doświadczeniami, opisz swoje przeżycia i weź udział w konkursie!

Na autorów trzech najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody!
Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma symboliczny podarunek.

Nagrody zostaną wręczone na uroczystej Gali Regionalnej w grudniu 2014 roku.
Uczestnicy konkursu będą mogli wziąć udział w warsztatach z autoprezentacji i wystąpień publicznych. Dodatkowo z autorami najciekawszych prac zostaną przeprowadzone reportaże i wyemitowane przez Radio Opole.

Projekt jest finansowany w ramach zadania publicznego „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”, finansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

CELE KONKURSU:
Ideą konkursu jest promowanie aktywności i pozytywnych postaw w życiu społecznym oraz zawodowym osób z niepełnosprawnością jako członków społeczności lokalnych.

Celem konkursu jest zachęcenie osób z niepełnosprawnością do opisania swoich przeżyć związanych z doświadczaniem niepełnosprawności i aktywnością własną, która nadała sens ich życiu.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zamieszkująca teren województwa opolskiego.

Tematem pracy powinna być szeroko rozumiana aktywność (artystyczna, kulturalna, społeczna, zawodowa), która nadała sens życiu osobie z niepełnosprawnością.

Pracę konkursową (wraz z niezbędnymi załącznikami) należy przesłać z dopiskiem: Konkurs autobiograficzny pt. „Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens – II edycja” drogą pocztową na adres:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole

lub drogą elektroniczną na adres: , w tytule prosimy wpisać dopisek „Konkurs”.

Więcej informacji na temat Konkursu znajduje się w Regulaminie konkursu.

TERMIN SKŁADANIA PRAC:
Prosimy o nadsyłanie prac konkursowych (wraz z niezbędnymi załącznikami)
do dnia 06.10.2014 roku.

OSOBY DO KONTAKTU:

Dorota Piechowicz-Witoń, d.piechowicz@ocwip.pl
Elżbieta Kucharska, e.lesiak@ocwip.pl
Tel. 77 466 21 39

PARTNER WSPIERAJĄCY:
Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego

PATRONAT MEDIALNY:
Nowa Trybuna Opolska
Radio Opole
Radio DOXA
TVP OPOLE

ORGANIZATOR:
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, www.ocwip.pl

DO POBRANIA:

DOCRegulamin konkursu.doc (781,00KB)

DOCFormularz zgłoszeniowy.doc (766,50KB)

DOCOświadczenie.doc (763,50KB)

PDFUlotka.pdf (426,35KB)

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 11-08-2014 10:35

Przewiń do góry