Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Spotkanie konsultacyjne

leader dino.jpeg Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” zaprasza mieszkańców LGD na spotkanie konsultacyjne na temat działań już zrealizowanych oraz związanych z przyszłością i rozwojem obszarów wiejskich.

Podczas warsztatów będą zbierane Państwa opinie na temat kierunków rozwoju oraz działań, które mają być podejmowane w latach 2014-2020, dotyczących Państwa gminy i miejscowości, mających na celu poprawę warunków życia i wzrost aktywności mieszkańców.

Spotkanie odbędzie się w dniu 31 lipca 2014r. (czwartek) o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Turawie przy ul. Opolskiej 39c.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.