asos_logo_kolor.jpeg

Projekt „Tworzenie rad seniorów w Powiecie Opolskim” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

PROJEKT
Tworzenie rad seniorów w Powiecie Opolskim

Masz minimum 60 lat? Ta propozycja jest dla Ciebie!

Fundacja Flexi Mind zaprasza seniorki i seniorów zamieszkujących Powiat Opolski do udziału w projekcie, którego celem jest przygotowanie zainteresowanych osób do tworzenia rad seniorów w gminach Powiatu Opolskiego.

W listopadzie 2013 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o samorządzie gminnym, która wprowadza możliwość tworzenia rad seniorów w gminach i ich jednostkach pomocniczych. Dzięki temu pojawiła się znakomita okazja aby zainteresować seniorów i seniorki tą formą działalności publicznej, jak również przygotować ich merytorycznie do inicjowania tworzenia rad seniorów.
Wsparcie seniorów i seniorek z Powiatu Opolskiego w ramach projektu jest po to, aby seniorzy i seniorki byli aktywną stroną w działaniach na rzecz utworzenia rad seniorów: dzięki temu staną się partnerami władz samorządowych i będą mieli faktyczny wpływ na zasady i obszar działania rad, jak również przełamią stereotyp biernego, niezaangażowanego, czekającego "na gotowe" seniora.

Warunki uczestnictwa:
- wiek – od 60 lat wzwyż,
- zamieszkanie na obszarze jednej z 13 gmin Powiatu Opolskiego,
- chęć udziału w projekcie,
- złożenie telefonicznej lub pisemnej deklaracji udziału w projekcie.

Nie mają znaczenia:
- wykształcenie – bowiem najważniejsza jest wiedza życiowa seniorów i znajomość problematyki osób 60+,
- sytuacja zawodowa – nie ma znaczenia, czy ktoś jest aktywny zawodowo, jest bezrobotny, na rencie czy emeryturze – każdy senior wniesie wiedzę i doświadczenie adekwatne do sytuacji życiowej w jakiej się znajduje, a każda będzie cenna.

Co daje udział w projekcie:
- spotkania z osobami 60+ chcącymi aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności,
- wymiana pomysłów i doświadczeń dotyczących życia seniorów i seniorek w naszych gminach,
- udział w szkoleniach zwiększających wiedzę nt. funkcjonowania samorządu terytorialnego,
- udział w szkoleniach i warsztatach podnoszących samoocenę i zwiększających motywację do działania,
- udział w 2-dniowych warsztatach wyjazdowych nt. wystąpień publicznych,
- udział w 1-dniowym i 2-dniowych wyjazdach do innych województw na spotkania z już działającymi radami seniorów
- wspólne opracowanie strategii rozwoju i statutu rady seniorów.

Ilość miejsc w projekcie jest ograniczona - z każdej gminy Powiatu Opolskiego w projekcie weźmie udział średnio 8 osób.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W każdej gminie Powiatu Opolskiego odbędzie się spotkanie informacyjne – terminy i miejsca spotkań dostępne będą na stronie www.fleximind.pl.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza udziału w projekcie dostępnym na stronie www.fleximind.pl i wysłanie go:
- mailem na adres:

- pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Flexi Mind, Dębska Kuźnia, ul. Ozimska 12, 46-053 Chrząstowice,
lub osobiste dostarczenie do siedziby Fundacji Flexi Mind, Dębska Kuźnia, ul. Ozimska 12, 46-053 Chrząstowice.
Możliwe jest zgłoszenie udziału w projekcie telefonicznie: tel. (77) 454-86-67 lub 502 533 647.

Zgłoszenia przyjmują do 30.06.2014 r.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego: tel. (77) 454-86-67 lub 502 533 647. Udzielimy wszelkich informacji dotyczących projektu, rozwiejemy wątpliwości udziału w nim, a także przyjmiemy zgłoszenie udziału w projekcie.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. projektu "Tworzenie rad seniorów w Powiecie Opolskim", które odbędzie się 23.06.2014 r. o godz. 16.30 w Miejskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Opolu, ul. Żeromskiego 3.

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 12-06-2014 10:50

Przewiń do góry