Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Szkolenie przygotowujące do naboru z Małych Projektów

lgd kraina dinozaurów-logo.png

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” zaprasza wszystkich chętnych na SZKOLENIE przygotowujące do naboru w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów,

które odbędzie się dnia 20 maja 2014 roku o godz. 15:00

w siedzibie biura Stowarzyszenia w Spóroku.

Zgłoszenia zawierające dane adresowe i numer telefonu chętnych należy przesyłać do 16 maja 2014 roku na adres e-mail:

Karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie www.krainadinozaurow.pl

Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr tel. 77 461 12 28 lub 605 052 777.

Zapraszamy!

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.