25 images.jpeg

Urząd Gminy w Turawie informuje iż 31 maja 2014r. upływa termin do wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014r.

Jest to termin ostateczny, niepodlegający przedłużeniu ani przywróceniu.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.
Niedokonanie opłaty w odpowiedniej wysokości i w określonym terminie, skutkuje wygaśnięciem zezwolenia, a przedsiębiorca może wówczas wystąpić o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 05-05-2014 13:05

Przewiń do góry