Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Na ludową nutę

leader dino.jpeg Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” zaprasza do wzięcia udziału w VI Przeglądzie Amatorskich Zespołów Ludowych i Grup Obrzędowych „Na ludową nutę”.

Współorganizatorem imprezy jest Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem.

Przegląd odbędzie się w Kolonowskiem w dniach 14 - 15 czerwca 2014 r. (Hala Targowa).

Tradycyjnie jednego dnia odbędzie się przegląd zespołów śpiewaczych, natomiast drugiego dnia przegląd grup obrzędowych.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału prosimy o przesłanie wypełnionych kart zgłoszeniowych na adres LGD Kraina Dinozaurów, ul. Guznera 3, 47-175 Spórok lub mail: w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2014 r.

Regulamin konkursu dostępny będzie wkrótce na stronie www.krainadinozaurow.pl

Do pobrania:

DOCKarta zgłoszenia - Na ludową nutę (177,00KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.