Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zmiana terminu konsultacji społecznych

Szanowni Państwo!

Z przykrością zawiadamiamy, iż w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumencie strategii, konsultacje społeczne dot. Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej zostaną przełożone na termin późniejszy. Informacje dotyczące czasu i miejsca konsultacji zostaną podane wkrótce na stronach internetowych Urzędu Gminy Turawa.

 

Wykonawca strategii
Lider Projekt Sp. z o.o.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.