Panstwowa_Inspekcja_Sanitarna_logo.jpeg

 

7 kwietnia 2014. Światowy Dzień Zdrowia

Tematem przewodnim będą choroby przenoszone przez wektory.

 

Wektory to organizmy, które są przenosicielami patogenów lub pasożytów. Poprzez wędrówkę i kontakt z otoczeniem przenoszą groźne drobnoustroje na inne organizmy, często na ludzi. W ten sposób mogą wywołać choroby, które zagrażają życiu lub zdrowiu człowieka. Przykładem wciąż groźnej choroby pasożytniczej jest malaria, która w 2010 roku pochłonęła 660 000 ofiar, natomiast w ostatnim czasie znacznie wzrosło rozpowszechnienie Gorączki Denga, której wzrost na przełomie 50 lat jest 30-krotny. Do innych chorób przenoszonych przez wektory zaliczamy miedzy innymi Gorączkę Zachodniego Nilu, chikungunye, odkleszczowe zapalenie mózgu, czy boreliozę.

Podczas Światowego Dnia Zdrowia 2014 chcemy zwrócić uwagę by:

- Rodziny mieszkające na obszarach najbardziej zagrożonych miały wiedzę jak należy się chronić przed tymi chorobami;

- Władze odpowiedzialne za zdrowie pomagały ludziom w ochronie przed tymi zagrożeniami;

- Podróżni mieli świadomość, kiedy istnieje konieczność ochrony i jakie środki profilaktyczne należy podjąć;

Władze w krajach, w których choroby przenoszone przez wektory stają się problem zdrowotnym, podjęły kroki w celu ochrony ludności przed nimi tymi chorobami.
Wstępne informacje o kampanii zostały już umieszczone na stronie internetowej
GIS oraz WHO. Materiały do pobrania znajdują się na stronie internetowej PSSE w Opolu.

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 28-03-2014 10:18

Przewiń do góry