Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Konkurs kroszonkarski w Gminie Turawa -ZAPROSZENIE-

pisanki.gif

Urząd Gminy w Turawie zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Turawa do wzięcia udziału w konkursie kroszonkarskim, który odbędzie się 10 kwietnia (czwartek) br. o godz. 9.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Turawskiej.

 

R E G U L A M I N

konkursu na zdobienie jaj wielkanocnych


ORGANIZATOR: Urząd Gminy w Turawie

CEL: Konkurs ma na celu podtrzymanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi wśród mieszkańców naszej Gminy.

ZASADY REGULAMINU

1. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Gminy Turawa oraz uczniowie szkół z terenu Gminy Turawa.

2. Na konkurs należy przywieźć 1 ugotowane jajko (gotować co najmniej 2 godz.) następnie w czasie do 3 godzin należy to jajko ozdobić wybraną przez siebie techniką.

3. Prace oceniane będą w kategoriach:

wiekowej:
a) klasa 1 – 3
b) klasa 4 – 6
c) gimnazjum
d) dorośli

i według technik:
a) rytowniczej
b) dowolnej (pozostałe techniki)

4. Zdobienie jaj odbywa się z materiałów własnych.

5. Kryteria oceny prac:
- zachowanie tradycyjnych motywów i kolorystyki
- precyzja i dokładność wykonania
- walory artystyczne

6. Prace biorące udział w konkursie stanowią własność organizatora.

7. Nagrody:
a) za najlepsze prace konkursowe zostaną przyznane nagrody oraz dyplomy
b) o przyznaniu nagród decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora

8. W kwestiach spornych interpretacja regulaminu należy do Komisji Konkursowej.

wykrzykniki_czerwone.gif UWAGA!

Do 04 kwietnia br. należy dokonać zgłoszenia udziału w konkursie:

telefonicznie pod nr 77 42 12 012 wewnętrzny 108 bądź

elektronicznie na adres: podając takie informacje jak: imię, nazwisko, kategoria wiekowa, (uczniowie dodatkowo: klasa, szkoła).

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.