Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacja

Inspekcja Weterynaryjna - logo.jpeg Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu przekazuje, otrzymany od Głównego Lekarza Weterynarii wzór dokumentu w zakresie danych dotyczących odstrzelonego/martwego dzika. Dokument ten ma służyć ewidencjonowaniu przypadków znalezienia martwych (padłych oraz zabitych w wypadkach komunikacyjnych) oraz odstrzelonych dzików, co stanowić ma ważny element działań mających na celu zwalczenie afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

Dokument ten powinien być wypełniony przez osobę, która znalazła padłego dzika lub myśliwego, który odstrzelił zwierzę a następnie przekazany do powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca znalezienia/odstrzału dzika celem archiwizacji dokumentacji.

Poniżej wzór dokumentu:

DOCXDokument dochodzenia epi. - dane dot. dzika..docx (13,98KB)

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.