info wg turawa.jpeg

 

Wójt Gminy Turawa informuje, że w dniu 25.02.2014r. otrzymał pismo znak WPN.6320.8.1.2014.AW Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o rozpoczęciu prac nad opracowaniem projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Turawa PLB160004.

 

Zgodnie z treścią przedmiotowego pisma, „proces przygotowania projektu planu zadań ochronnych będzie się odbywał z udziałem społeczności lokalnych, właścicieli i zarządców terenów obejmujących siedliska chronionych gatunków, a także organizacji, instytucji i osób mogących swoją wiedzą lub zaangażowaniem wspomóc proces planowania, a docelowo także wdrażania planu”.

Z założeniami do projektu planu zadań ochronnych można zapoznać się na stronie internetowej RDOŚ w Opolu: www.opole.rdos.gov.pl (zakładka Natura 2000). Link bezpośredni znajduje się TUTAJ.

Wszelkie wnioski i zapytania w tej sprawie można kierować do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.
Kontakt do RDOŚ w Opolu: ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole, tel. 77 452 62 30, faks 77 452 62 31,
www.opole.rdos.gov.pl.

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 03-03-2014 12:55

Przewiń do góry