jezioro_turawskie.jpeg

Wójt Gminy Turawa informuje, że na zlecenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu opracowywany jest projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Turawa PLB160004.

Przedmiotem projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Turawa PLB160004 było między innymi ustalenie poziomów piętrzenia na Jeziorze Dużym.
W trakcie prac nad opracowywaniem w/w dokumentu, Wójt Gminy Turawa wnioskował o ustalenie następujących poziomów:
1. od 1 kwietnia do 30 czerwca – max 175,70 m npm, tj. ok. 80 mln m³ (maksymalny poziom ze względu na retencję – zagrożenie powodziowe),
2. od 1 lipca do 20 sierpnia- 175,00 m npm, tj. ok. 68-69 mln m³ (tak jak utrzymywany był poziom wody w zbiorniku w sezonie turystycznym 2014r.),
3. od 21 sierpnia do 30 września - rozpocząć powolne obniżanie poziomu wody tak, aby na koniec września osiągnąć minimum 174,00 m npm, (ze względu na zagrożenie nienagromadzenia wody wczesną wiosną w przypadku suchej jesieni i zimy).
4. w okresie od 1 października do 31 marca,
- zgłoszona została uwaga, aby RZGW we Wrocławiu miało ustalone konkretne poziomy według, których będzie regulowało stan wody w zbiorniku biorąc pod uwagę występowanie anomalii pogodowych.

W trakcie III spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy, które odbyło się w dniu 8 sierpnia 2014r. z udziałem: RDOŚ w Opolu, RZGW we Wrocławiu, UG Turawa, Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Starostwa Opolskiego, ornitologów (Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne), Okręgu PZW Opole, WOPR, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, Tauron Ekoenergia, STO STE Silesia, PGL LP Nadleśnictwa Turawa, ostatecznie zaakceptowano „na okres od kwietnia do 21 sierpnia poziom piętrzenia na rzędnej 175 m n.p.m. z dopuszczalnymi wahaniami wody ± 0,3m n.p.m., natomiast od 21 sierpnia do końca września maksymalny poziom piętrzenia 174 m n.p.m. natomiast minimalny 173,20 n.p.m.”.

Z założeniami do projektu planu zadań ochronnych oraz z Raportami ze spotkań Zespołu Lokalnej Współpracy można zapoznać się na stronie internetowej RDOŚ w Opolu: www.opole.rdos.gov.pl (zakładka Natura 2000):
link:
http://opole.rdos.gov.pl/plany-zadan-ochronnych

Raport z przebiegu III spotkania dyskusyjnego Zespołu Lokalnej Współpracy w ramach opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Turawa PLB160004 - PDFZałącznik (2,29MB)

Prezentację cz. 1 ze spotkania można znaleźć TUTAJ

Prezentację cz. 2 ze spotkania można znaleźć TUTAJ

Wszelkie wnioski i zapytania w tej sprawie, w szczególności dotyczące piętrzenia wody na Zbiorniku Turawa przez RZGW we Wrocławiu w ramach w/w dokumentu można kierować do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.
Kontakt do RDOŚ w Opolu: ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole, tel. 77 452 62 30, faks 77 452 62 31, www.opole.rdos.gov.pl.

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 22-08-2014 12:07

Przewiń do góry