Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zachęcamy do wypełnienia ankiety

aglomeracja opolska_logo.jpeg W związku trwającymi pracami nad Strategią rozwoju Aglomeracji Opolskiej zachęcamy mieszkańców Aglomeracji Opolskiej do wypełnienia ankiety.

Jej celem jest pozyskanie opinii nt. poziomu życia w gminach oraz informacji nt. potrzeb osób je zamieszkujących. Pozyskane w ten sposób informacje przyczynią się do zaplanowania działań i inwestycji w ramach Strategii w taki sposób, by odpowiadały one oczekiwaniom mieszkańców Aglomeracji.

Ankieta znajduje się TUTAJ, jest anonimowa, a jej wyniki będą analizowane wyłącznie w zestawieniach statystycznych.

Przewidywany okres trwania badania to od 24 stycznia do 19 lutego 2014r.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.