Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Sesja Rady Gminy Turawa

sesja rg 2014.jpeg

 

 

W dniu 31 stycznia 2014r. (piątek) o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie odbędzie się sesja Rady Gminy Turawa.

 

 

 

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe.
- stwierdzenie quorum,
- przedstawienie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
3. Powołanie Komisji Wnioskowej.
4. Przyjecie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kotórz Wielki.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie,
- w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie do załatwienia spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne,
- w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa, oraz ich wydzierżawianie i wynajmowanie na czas dłuższy niż 3 lata.
6. Przyjęcie planów pracy poszczególnych komisji Rady Gminy na 2014 r.
7. Informacja o Zarządzeniach Wójta w spr. zmiany budżetu Gminy.
8. Informacja Wójta o pracy w II półroczu 2013 roku.
9. Informacja Wójta o realizacji uchwał w II półroczu 2013 roku.
10. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły między sesjami.
11. Wolne wnioski.
12. Odpowiedzi na złożone wnioski.
13. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
14. Zakończenie obrad i zamkniecie sesji Rady Gminy Turawa.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Turawa

Adam Prochota

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.