Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ważna informacja dla przedsiębiorców

25 images.jpeg Przypominamy, że każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych ma obowiązek do 31 stycznia 2014r. złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok 2013 oraz uiścić stosowną opłatę za korzystanie z zezwoleń.

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Są to terminy ostateczne, nie podlegające przedłużeniu ani przywróceniu.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia lub niedokonania opłaty we wskazanych ustawowo terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Informacje oraz druki związane ze sprzedażą napojów alkoholowych znajdują się również na BIPie strony Urzędu Gminy Turawa w zakładce „dokumenty do pobrania”.

 

Do pobrania:

DOCOświadczenie o wyskości sprzedaży napojów alkoholowych (30,00KB)

PDFPouczenie do oświadczenia (53,24KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.