Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacja - rolnicy

info.jpeg W związku z obowiązkiem określonym w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. z 2013r. Dz. U. poz. 856), która między innymi nakłada obowiązek wskazania przez Gminę gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w ramach realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”, Wójt Gminy Turawa zwraca się z uprzejmą prośbą do rolników, posiadających gospodarstwo rolne na terenie Gminy Turawa, którzy wyraziliby chęć podjęcia się współpracy w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi w wyjątkowych sytuacjach.

Informację w tym przedmiocie wraz z pisemną deklaracją osoby, która wyrazi wolę współpracy w tym zakresie prosimy przekazać Sołtysowi danej miejscowości lub przesłać do siedziby Urzędu Gminy Turawa ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa.
Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela: Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, /pok. 35/.
Godziny pracy urzędu: pon. 8.00-16.00, wt-pt. 7.00-15.00; tel. 077 4212 072 wew. 105 lub 104.

Poniżej wzór deklaracji.

 DOCDeklaracja.doc (22,00KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.